DISCLAIMER MAMA in balans

MAMA in balans is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het online cursussen of programma’s of het ondergaan van (therapie) sessies, webinars, workshops en/of behandelingen. MAMA in balans behoudt zich het recht voor de begeleiding en/of behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts, medisch specialist of psychiater. Het meedoen aan de cursus, webinars, workshops en (therapie) sessies valt volledig onder het eigen risico van de klant.

De inhoud van de diensten van MAMA in balans zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psychiater. Het gebruik van de cursus, webinars, workshops en (therapie) sessies en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. MAMA in balans B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van MAMA in balans B.V. en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder onze toestemming. De inhoud van de cursussen en programma’s zijn onder andere gebaseerd op de boeken, methodes en opleidingen van diverse invalshoeken op het gebied van opvoeding, overbelasting, stress en burn out. MAMA in balans heeft de intentie om al de materialen en kennis zo zorgvuldig mogelijk te gebruiken en zorgvuldig rekening te houden met intellectuele eigendommen zoals bekend. MAMA in balans heeft de nadrukkelijke intentie om de kennis en achtergronden alleen te gebruiken ter verbetering van de opvoeding en het welzijn van ouders en kinderen.

De door MAMA in balans verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. MAMA in balans streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door MAMA in balans ingericht en worden niet door MAMA in balans gemaakt.

MAMA in balans aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder
begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Versie januari 2022

50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het stappenplan naartoe sturen?

Gratis download Herstel in 7 stappen van overmatige stress

Herstel in 7 stappen van overmatige stress

Download gratis 👇🏼

Gratis download Herstel in 7 stappen van overmatige stress
50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het stappenplan naartoe sturen?

mockup checklist gelijkwaardig ouderschap
50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het stappenplan naartoe sturen?

Boekomslag nieuwsbrief 'verfrissende bries'
50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het boekje naartoe sturen?

Boekomslag 53 tips om stress te verminderen