PRIVACYVERKLARING MAMA in balans

Wanneer je op onze website actief bent of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we je uit welke gegevens we van je verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en MAMA in balans, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

MAMA in balans, gevestigd aan de dorpsstraat te Vrankenstraat 37, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar contact@mamainbalans.info.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

MAMA in balans helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. Je kunt MAMA in balans bereiken via e-mail of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via derden in verband met onze dienstverlening. 

Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor MAMA in balans hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw bericht
 • Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.

Voordat MAMA in balans voor je aan de slag ga kunnen we je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

3.Om een overeenkomst uit te voeren, aantekeningen te maken, een zorgdossier op te kunnen

bouwen en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij MAMA in balans diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. We slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan

starten we een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Kamer van koophandelnummer
 • BTW identificatienummer
 • Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer we wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden,

privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je

hiermee akkoord gaat dan gebruiken we de volgende gegevens om je in onze nieuwsbrief systeem te verwerken:

 • Naam
 • Emailadres
 • Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

6. Om je mijn nieuwsbrieven en gratis weggevers toe te sturen en feedback te vragen na afloop van

een workshop, programma’s of online cursus.

Als je bij ons digitale producten hebt besteld, je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of mee hebt

gedaan aan een workshop/programma/cursus en we achteraf een feedbackformulier opsturen slaan

we de volgende gegevens op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wettelijke grondslag: toestemming en uitvoering van de overeenkomst.

7. Om je in te schrijven voor webinars, de inschrijving voor online cursussen, programma’s, je

informatie toe te sturen over webinars, programma’s, cursussen en je toegang te geven voor de

online cursussen en programma’s.

Als je je hebt ingeschreven voor een webinar, programma of online cursus sturen we je daar

aanvullende informatie over (data, tijden etc.). Als je hiermee akkoord gaat dan slaan we de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan partners

We werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.

 

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

Onze webhosting verzorgen (Vevida)

Met subverwerkers hebben we verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkopen we je gegevens niet met personen of organisaties buiten MAMA in balans, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat we verplicht

worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht. De beveiliging van jouw gegevens MAMA in balans heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of  geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteren we verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

 

(Bijzondere) persoonsgegevens:

Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en de bijzondere persoonsgegevens die we krijgen en verwerken, verwijderen we 1 jaar na ons laatste contact.

E-mail:

E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:

Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Gespreksaantekeningen:

Eventuele gespreksaantekeningen verwijderen wij 1 jaar na ons laatste contact. Je kunt ook op ieder gewenst moment ons verzoeken de gegevens te wissen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MAMA in balans. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@mamainbalans.info.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen we je deze ook mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. MAMA in balans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden we dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vragen we je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar contact@mamainbalans.info. We kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die MAMA in balans verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. MAMA in balans

accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door MAMA in balans om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.

In ieder geval raden we je aan onze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van MAMA in balans ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail

contact@mamainbalans.info

MAMA in balans is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84878665.

Versie: januari 2022

50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het stappenplan naartoe sturen?

Gratis download Herstel in 7 stappen van overmatige stress

Herstel in 7 stappen van overmatige stress

Download gratis 👇🏼

Gratis download Herstel in 7 stappen van overmatige stress
50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het stappenplan naartoe sturen?

mockup checklist gelijkwaardig ouderschap
50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het stappenplan naartoe sturen?

Boekomslag nieuwsbrief 'verfrissende bries'
50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het boekje naartoe sturen?

Boekomslag 53 tips om stress te verminderen